top of page

Bunları biliyor olman lazım...

D. Vien Mag Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), D. Vien Mag ile D. Vien Mag'e ait www.dvienmag.com adresini (bundan sonra kısaca D. Vien Mag olarak anılacaktır) ziyaret edecek internet kullanıcıları ve d.vienmag@gmail.com e-posta adresine içerik gönderen herkes (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 1. D. Vien Mag, kullanıcılarına haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal ve dijital içerik servisidir.

 2. Kullanıcı, D. Vien Mag’i ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.

 3. Kullanıcı, D. Vien Mag’i ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, D. Vien Mag tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan her türlü kullanım koşuluna ve TC mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılır. Tersi durumlarda, bütün hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

 4. Kullanıcı D. Vien Mag’a üye olabilir. Üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

 5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir kişiye ait bir isim kullanarak ya da insanların kişilik haklarına yönelik saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

 6. Kullanıcı, D. Vien Mag’a içerik gönderirken ya da yorum yaparken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamakla yükümlüdür.

 7. D. Vien Mag alan adı ve alt alan adlarına ilişkin tüm haklar D. Vien Mag’ya aittir.

 8. D. Vien Mag’da yazarları ya da diğer kullanıcıları rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır.

 9. D. Vien Mag’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, D. Vien Mag’a kullanıcılar tarafından girilebileceği gibi D. Vien Mag editörleri tarafından da girilebilecektir.

 10. D. Vien Mag’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından D. Vien Mag’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tümüyle Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 11. D. Vien Mag, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği sağlayan Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden D. Vien Mag hiçbir biçimde sorumlu değildir. D. Vien Mag, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri/sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, D. Vien Mag’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

 12. D. Vien Mag, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma ya da yayınlamama hakkına sahiptir.

 13. D. Vien Mag’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, D. Vien Mag’da yer alan içerikler başka amaçlar için kullanılamaz, taklit edilemez, değiştirilemez, dağıtımı yapılamaz ya da depolanamaz. Kullanıcı, D. Vien Mag’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek biçimde kullanamaz.

 14. D. Vien Mag’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

 15. Kullanıcı, D. Vien Mag’a gireceği içeriklerde üçüncü kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

 16. Kullanıcı, D. Vien Mag tarafından talep edilmeden ve/ya da D. Vien Mag’dan yazılı onay almaksızın ve/ya da D. Vien Mag ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın D. Vien Mag’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. D. Vien Mag hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa D. Vien Mag ile iletişim kurunuz.

 17. D. Vien Mag’un belli alanları ya da kategorileri, D. Vien Mag’da kullanılan bazı hizmetler ücretli hale getirilebilir ve bu ücretler tek taraflı olarak belirlenebilir.

 18. D. Vien Mag’a içerik sağlayan yazarlar, yazarlıkları sona erse bile sağladıkları tüm içeriklerden, yazarlık hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

 19. Kullanıcı, öbür kullanıcıların D. Vien Mag’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak ya da veritabanlarını ya da sunucuları bozacak ya da işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım ya da iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım ya da başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt ya da dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, öbür kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya da bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve D. Vien Mag ile D. Vien Mag’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Tersi durumda, D. Vien Mag’un tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 20. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş, tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere D. Vien Mag’da yer alan içerikler D. Vien Mag’dan izin alınmaksızın kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Tersi durumda, D. Vien Mag tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 21. D. Vien Mag’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin ya da sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için D. Vien Mag kaynak gösterilerek yapılmalıdır. Her durumda, D. Vien Mag’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması D. Vien Mag’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa da ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirebilir.

 22. Kullanıcı, D. Vien Mag’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını D. Vien Mag’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.

 23. D. Vien Mag, D. Vien Mag’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması ya da öbür nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi ya da herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı ya da programlarının hasar görmesinden) dolayı D. Vien Mag sorumlu gösterilemez; bu nedenle D. Vien Mag’dan hiçbir talepte bulunulamaz.

 24. D. Vien Mag, hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/ya da hizmetleri ya da bazı özelliklerini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırabilir.

 25. D. Vien Mag’un ya da D. Vien Mag’un hizmet aldığı üçüncü kişi ya da kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybından D. Vien Mag sorumlu tutulamaz; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

 26. D. Vien Mag’da kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kullanıcı, çerez kullanılmasını tercih etmezse tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilir. Kullanıcı D. Vien Mag’u ziyaret ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılır.

 27. D. Vien Mag, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber D. Vien Mag tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması ya da değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi halinde D. Vien Mag’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, D. Vien Mag’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamak kaydıyla D. Vien Mag tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek ya da anonim olarak kullanılması mümkündür.

 28. D. Vien Mag, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

 29. D. Vien Mag, zaman zaman tanıtım postalarına ya da reklamlarına üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak öbür internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları D. Vien Mag’un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu öbür siteler bakımından geçerli değildir. Bu sitelerle sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak D. Vien Mag’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak D. Vien Mag’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 30. Kullanıcı, D. Vien Mag’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa D. Vien Mag’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

 31. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 32. Kullanıcı’nın D. Vien Mag’a bildirdiği adres ve/ya da e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/ya da e-posta adresini D. Vien Mag’a yazılı olarak bildirecektir. D. Vien Mag’un adres ve/ya da e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın D. Vien Mag’ya bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve D. Vien Mag’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 33. Bu Sözleşme, D. Vien Mag’a yeni özellikler eklendikçe ya da D. Vien Mag Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın D. Vien Mag’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilir.

İletişim: editor@dvienmag.com

Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

bottom of page